trigger

Disclaimer

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de websites van TerraSana Natuurvoeding BV en deze sites raadpleegt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

TerraSana Natuurvoeding BV besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de sites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de websites van TerraSana Natuurvoeding BV onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

TerraSana Natuurvoeding BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De website van TerraSana Natuurvoeding BV is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy statement

TerraSana Natuurvoeding BV verzamelt uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen, e-mailadressen, demografische gegevens, hobby’s en informatie over andere activiteiten.

De keuze om persoonsgebonden informatie te verstrekken is aan u, de bezoeker. Wij verzamelen persoonsgebonden informatie zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen, om brochures en andere informatie over onze producten en bedrijf toe te sturen. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op de websites van TerraSana Natuurvoeding BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren.

Wij stellen het op prijs indien u ons attent maakt op eventuele fouten of onvolkomendheden die hier worden gepubliceerd

Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot:
TerraSana Natuurvoeding BV
Postbus 70
2450 AB LEIMUIDEN
E: info@TerraSana.com

HTML module