​Zero plastics in producten LOGONA & SANTE!
In mogelijk duizenden verzorgingsproducten die over de hele wereld verkocht worden, zijn minuscule korreltjes van plastic verwerkt. Als één van de eerste zijn LOGONA en SANTE gecontroleerd op microplastics. De uitkomst? Alle producten van LOGONA en SANTE zijn 100% vrij van microplastics. Hiermee steunen we de ‘Plastic Soup Foundation’, die een halt wil toeroepen aan de vervuiling van onze oceanen door plastic.

​Plastic soep?

Wij mensen kunnen niet omgaan met plastic. We hebben er te veel toepassingen voor en we houden te veel van het gemak. Een deel van al het plastic dat geproduceerd wordt, komt met opzet of per ongeluk in het milieu terecht. En dan is plastic not so fantastic! 

De steeds groter wordende hoeveelheid plastic in onze oceaan is dan ook een uit de hand lopend milieuprobleem aan het worden. Om dit probleem aan te pakken, is een wereldwijde omslag nodig. Daar het huidige systeem van de productie en consumptie van plastic niet duurzaam is, moeten we nieuwe systemen bedenken. Systemen op basis van alternatieve grondstoffen en innovatieve processen en materialen.


Wat voor effecten heeft de plastic soep op ons?

De verontreiniging van de oceanen met plastics is een extra probleem naast de wereldwijde temperatuurstijging, de verzuring en overbevissing. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers.
Plastic verontreiniging vormt daarmee een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert.
Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee.
De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden. Lees hier meer over de gevolgen voor het milieu en de gezondheidseffecten van plastic.


De Plastic Soup Foundation

De PSF wil dat er in de toekomst geen plastic meer in zee terechtkomt:
1.    De PSF bevordert en steunt maatregelen die de verkleining en verspreiding van plastic afval (in zee) voorkomen.
2.    De PSF steunt acties, waardoor plastic afval uit de zee, van stranden en eilanden worden verwijderd.
3.    De PSF zoekt internationaal samenwerking met deskundigen, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie en visie hebben.
4.    De PSF werkt nauw samen met op kop lopende deskundigen, onderzoekers en bedrijven.
5.    De PSF wil een beweging vormen en steunen, die met gebruik van ‘social media’ burgers actief om medewerking verzoekt, hen inschakelt bij het bedenken en werken aan oplossingen en het verzamelen van good practices.
6.    De PSF wil dat er een verbod komt op plastic producten en plastic afvalproducten die klein zijn of kleine plastic deeltjes bevatten en op grote schaal worden geproduceerd, gedistribueerd, gebruikt en verspreid, of waarvan dat wordt verwacht.
7.    De PSF maakt zich er sterk voor, dat ontwikkelingslanden bij de aanpak van verontreinigingproblemen worden gesteund. Samen met hen moeten alternatieven worden ontwikkeld, aansluitend bij de eigen cultuur en context. Dat wordt nagestreefd in een proces van gezamenlijke en duurzame, interactieve ontwikkeling.


Wil je meehelpen?

Kijk hier wat je zélf kunt doen.
Met deze leuke microbead app kun je de barcode van een verzorgingsproduct scannen en daarmee checken of er microplastics in het product zitten. Internationaal te gebruiken!
 

terug